سیلندر-و-مارپیچ-پلی-اتیلن-و-پلی-پروپیلن
سیلندر-و-مارپیچ-دوقلو-موازی-(PVC)
سیلندر-و-مارپیچ-و-سگمنت-های-کامپاندر
فرمینگ-پرسرعت-نوار-آبیاری-قطره-ای