• مشاوره در زمینه صنعت پلیمر وتولید محصولات پلیمری و فرصت های تجاری محصولات تولیدی

  • مشاوره در زمینه طراحی کارخانه و ماشین آلات

  • تلفن تماس باواحد فروش :35722660-031 داخلی 108 و 110

  • پست الکترونیک واحد فروش: Sales@amjco.ir