خط کاغذ از پودر سنگ

شرکتهای پیشرو و برجسته تمام تلاش خود را در راستای رفع نیازمندیهای مشتریان و جامعه معطوف میدارند. کشور عزیزمان ایران، دارای منابع بسیار کم جنگلی و درختان بوده است و علاوه بر آن بصورت شدید دچار کم آبی می باشد و از سوی دیگر، واردات بی رویه کاغذ و خروج ارز و مصرف آب جهت تولید کاغذ و جلوگیری از خروج فراوان ارز از کشور، تیم تحقیق و توسعه شرکت البرز ماشین جی با تحقیقات گسترده و تلاش شبانه روزی براساس منابع موجود در کشور تصمیم به ساخت خط تولید کاغذ از پودر سنگ گرفت. منابع عظیم پودر سنگ در کشور ما و قیمت بسیار پایین آن یک مزیت نسبی بسیار عالی بوجود آورده است. و در این راستا پس از سه سال تحقیق و تلاش شبانه روزی در سال 1397 موفق به ساخت خط تولید کاغذ از پودر سنگ گردید و تولید تجاری محصول را همزمان با بهره برداری از خط آغاز نموده و امید است با توجه به پتانسیل های فراوان موجود در کشور به سرعت بتوانیم این علم و تکنولوژی را در اختیار دیگر دلسوزان و تولید کنندگان کشور عزیزمان قرار دهیم. تحقیق و توسعه شرکت البرز ماشین جی نهایت تلاش و پیگیری خالصانه خود را در مسیر رضایتمندی مشتری و رشد روز افزون علم و تکنولوژی در کشور به کار خواهد گرفت.