طراحی و ساخت اولین قالب PE800 با خروجی یک تن در ساعت
باعث افتخار است به اطلاع کلیه مشتریان عزیز و همکاران گرامی برسانیم که مجموعه البرز ماشین جی برای اولین بار در کشور عزیزمان ایران موفق به طراحی و ساخت قالب PE800 با خروجی یک تن (1000 کیلوگرم ) در ساعت شده است. کلیه مراحل طراحی و ساخت این قالب پیشرفته در شرکت البرز ماشین جی و با تکیه بر توان و دانش فنی موجود در این مجموعه انجام گردیده است.